Nejsme dovozci okenního kování ani výrobci oken, máme pouze specializované servisní vozy, které vozí sebou nejběžnější náhradní díly, které jsou k dispozici jen s prací technika.

Náhradní díly samostatně NEPRODÁVÁME.

Kování Roto NT

Pro každý zvolený způsob otevření okenní výplně nabízí firma Roto odpovídající typ kování, a to nezávisle na tom, zdali se jedná o výplň otevíranou ven nebo dovnitř v provedení otevíravě sklopném, otevíravém, sklopném, posuvném, skládacím nebo „zdvižně“-posuvném.

Okna a dveře otevírají prostoty, ale zároveň i zajišťují ochranu. Kování tedy v podstatě vytváří rozhraní mezi interiérem a exteriérem, přičemž cílem firmy Roto je užitné vlastnosti oken a dveří neustále zlepšovat. Kování Roto zohledňuje v rámci svého řešení veškeré dnes diskutované parametry, které by měly stavební výplně garantovat a sice bezpečnost, úsporu topné energie a komfort.

Zařídit, aby se okna sama sklopila a následně opět plnohodnotně uzavřela, docílit správného větrání včetně propojení s klimatizační jednotkou popř. topným systém budovy, nebo efektivně zabezpečit okna proti vloupání s možností signalizace na poplachovou centrálu?

Řešení Vám již dnes nabízí výrobní program firmy Roto Frank AG.

Stavební kování firmy Roto se za dlouhá desetiletí stalo v celosvětovém měřítku synonymem nepřetržitě inovovaného, individuálního a bezpečného systémového řešení. Na vývoji všech komponent se podílí tým konstruktérů a inženýrů, kteří patří ve svém oboru k těm nejlepším. Kování Roto NT patří k prvnímu kování se sériově integrovanou pojistkou proti chybné obsluze a zároveň k prvnímu kování s povrchovou úpravou matně stříbrného vzhledu s označením RotoSil, díky které je kování Roto NT dodnes nezaměnitelné. Tato galvanická úprava chrání kování desetiletí před korozí. Mezi charakteristické rysy Roto NT, kterými se liší od jiných typů kování, patří zejména:

Schéma povrchové úpravy kování Roto NT

Povrchová úprava kování RotoNT

Povrchová úprava patří a patřila vždy mezi základní priority firmy Roto FRANK AG, neboť souvisí s celkovou životností kování a jeho bezpečnou funkčností. Nová povrchová úprava aplikovaná od roku 2008 v rámci sériové výroby pod označením RotoSil Nano používá posledních poznatků vědy v oblasti nanomolekul. Je vytvořena na bázi zinkování, chromátování bez šesti mocného chrómu s aplikací nanomolekul a ve finální fázi máčením povrchu ve speciálním akrylátovém laku s dodatečným vytvrzením při 80 °C. Tato progresivní povrchová ochrana poskytuje vysokou odolnost kování proti korozi a mnohonásobně převyšuje požadavky norem RAL RG607/3 a je vhodná do všech klimatických oblastí, včetně oblastí s obsahem mořské soli. Povrchově se jeví jako jednolitý matně stříbrný povrch bez reflexních optických efektů. Právě tento vnější design nepůsobí rušivým dojmem ani na tmavých odstínech dřevěných konstrukcí.

Vrchní krycí lišta kování

Profilování vrchní krycí lišty umožňuje snížit hmotnost kování při zachování mechanické pevnosti. Tvar krycí lišty dovoluje umístit na závěrové čepy speciální vedení, které podstatně zvyšuje jejich odolnost na ohyb, aniž by toto vedení převyšovalo úroveň kovací drážky křídla. Uložení a propojování kovacích dílů: Jednotlivé kovací díly jsou v drážce křídla fixovány samoupínacími prvky, které zvyšují odolnost kování proti možnosti násilného vytržení a zjednodušují montáž jednotlivých dílů. Kování je tak možné nejprve kompletně instalovat do kovací drážky a pak následně zajistit vruty. Spojení jednotlivých dílů kovaní je řešeno bez spojovacích elementů a tím je zajištěn jednolitý povrch křídla.

Typy závěrových čepů

Válcový čep s možností stranového seřízení

Válcový čep

Válcový čep s hříbkovým zakončením

s možností fixního seřízení ve dvou osách, tj. stranového seřízení přítlaku a výškového seřízení, kterým lze eliminovat překročení výrobních nebo montážních tolerancí ve vztahu rozměrů křídla vůči rámu.

Válcový čep s hřibkovým zakončením

 

Dalším jedinečným konstrukčním prvkem je řešení závěrových čepů, které zajišťují přítlak křídla k rámu. V standardním typu kování se používají dva typy závěrových čepů: Oba typy čepů jsou zajištěny ze spodní strany roznýtováním a z vrchní strany mají speciální vodicí kulisu, která zvyšuje pevnost čepu na ohyb.

deneme bonusu veren siteler

Nejsme dovozci okenního kování ani výrobci oken, máme pouze specializované servisní vozy, které vozí sebou nejběžnější náhradní díly, které jsou k dispozici jen s prací technika. Náhradní díly samostatně NEPRODÁVÁME.