Netěsnosti

Netěsnosti výplní otvorů mohou být způsobeny mnoha faktory.

 Příčiny netěsností můžeme rozdělit do několika skupin.

  • První a nejčastější příčinou netěsnosti oken je deformace křídla. K deformaci zpravidla dochází kvůli chybně nadimenzované výplni: příliš široké křídlo vzhledem ke hmotnosti, zasklení velkoformátových výplní trojskly, nedostatečné členění prosklených ploch - zpravidla z estetických důvodů - typická je absence poutce u balkonových dveří. V některých případech lze problémy ještě vhodným servisem korigovat.
  • Druhou možnou příčinou je opotřebení či závada na kování. Příčinou opotřebení a poruch na kování bývá znečištění kování hlavně v horní části (stavební suť) a absence servisu (údržby) oken. Servis oken je třeba provádět pravidelně v intervalu jednoho roku až dvou let. Servis oken může účinně zabránit opotřebení a poškození kování v důsledku deformací (seřízení) a opotřebení a poškození kování v důsledku obrušování (kompletní promazání všech pohyblivých částí).
  • Třetí možnou příčinou netěsností může být degradace původního těsnění (ztráta pružnosti, otlačení, ztvrdnutí). V tomto případě je nejvhodnějším řešením výměna těsnění.

Nejsme dovozci okenního kování ani výrobci oken, máme pouze specializované servisní vozy, které vozí sebou nejběžnější náhradní díly, které jsou k dispozici jen s prací technika. Náhradní díly samostatně NEPRODÁVÁME.

 

Stránky spravuje SEOwebmaster.cz