Netěsnosti

Netěsnosti výplní otvorů mohou být způsobeny mnoha faktory.

 Příčiny netěsností můžeme rozdělit do několika skupin.

  • První a nejčastější příčinou netěsnosti oken je deformace křídla. K deformaci zpravidla dochází kvůli chybně nadimenzované výplni: příliš široké křídlo vzhledem ke hmotnosti, zasklení velkoformátových výplní trojskly, nedostatečné členění prosklených ploch - zpravidla z estetických důvodů - typická je absence poutce u balkonových dveří. V některých případech lze problémy ještě vhodným servisem korigovat.
  • Druhou možnou příčinou je opotřebení či závada na kování. Příčinou opotřebení a poruch na kování bývá znečištění kování hlavně v horní části (stavební suť) a absence servisu (údržby) oken. Servis oken je třeba provádět pravidelně v intervalu jednoho roku až dvou let. Servis oken může účinně zabránit opotřebení a poškození kování v důsledku deformací (seřízení) a opotřebení a poškození kování v důsledku obrušování (kompletní promazání všech pohyblivých částí).
  • Třetí možnou příčinou netěsností může být degradace původního těsnění (ztráta pružnosti, otlačení, ztvrdnutí). V tomto případě je nejvhodnějším řešením výměna těsnění.
deneme bonusu veren siteler

Nejsme dovozci okenního kování ani výrobci oken, máme pouze specializované servisní vozy, které vozí sebou nejběžnější náhradní díly, které jsou k dispozici jen s prací technika. Náhradní díly samostatně NEPRODÁVÁME.